Produkty

Odlewy kanalizacyjne

Odlewy kanalizacyjne - opis

Produkt zgodny z polską normą PN-EN124:2000.(Studzienki ściekowe i wejścia do włazów podzielone są na poniższe klasy: A 15, 5 125, C 250, D 400, E 600, F 900.

Użycie właściwej klasy wejścia do włazu lub studzienki ściekowej zależy od miejsca budowy. Późne miejsca budowy podzielone zostały na grupy ponumerowane od 1 do 6, jak podano poniżej.

Więcej informacji

Wpusty

Włazy

Pierścień dystansowy

Skrzynki uliczne

Stopnie kanałowe